Privacyverklaring

Offerte aanvragen

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Sidak en gelieerde organisaties omgaan met persoonsgegevens die zij via de internetwebsite verkrijgen. Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan kunnen worden ontleend aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Van elke bezoeker op onze webpagina's wordt door onze server automatisch het ip-nummer bewaard. Wij verzamelen alleen gegevens van bezoekers aan onze website. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die en via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.